Select your prefered cookie settings

These cookies are required for the website to function properly.

This website uses cookies for the collection of anonymous statistics.

This website is allowed to use cookies which amongst others enable sharing via social networks.

This website uses cookies for analytics, personalisation and advertising.  Click here  to learn more or change your cookie settings. By continuing to browse, you agree to our use of cookies.

Allow cookies Choose settings

Informacja na temat prywatności

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r

  

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez spółkę należącą do grupy Dorel Juvenile (zwanej dalej "my" lub "nam"), a w niektórych przypadkach może być obsługiwana w połączeniu z jednym z naszych partnerów dystrybucyjnych. Właściwą spółką Dorel Juvenile odpowiedzialną za dane osobowe będzie spółka Dorel Juvenile, do której przekazałeś swoje dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat grupy spółek Dorel Juvenile i marek, lub konkretnej spółki Dorel Juvenile odpowiedzialnej za Twoje dane osobowe, musisz odwiedzić witrynę www.doreljuvenile.com lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych poniżej. Jesteśmy wrażliwi na kwestie prywatności w Internecie i uważamy, że ważne jest, abyś wiedział(a), w jaki sposób traktujemy informacje o Tobie, które otrzymujemy za pośrednictwem tej witryny ("Witryna").

 

Zalecamy przeczytanie niniejszej Informacji o prywatności w całości, aby upewnić się, że jesteś w pełni poinformowany(a). Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp tylko do określonej sekcji niniejszej Informacji o ochronie prywatności, możesz kliknąć odpowiedni link poniżej, aby przejść do tej sekcji.

  
Informacje, które możemy zbierać

Podczas odwiedzania Strony nasze serwery przechwytują adresy IP, nazwy domen i identyfikatory sieciowe naszych użytkowników. W niektórych krajach, w tym w Europejskim Obszarze Gospodarczym, informacje te mogą być uważane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Informacje te są gromadzone w celu zmierzenia liczby odwiedzin, średniego czasu spędzonego w Witrynie, oglądanych stron i innych podobnych informacji o użytkowaniu. Używamy tych informacji do mierzenia korzystania z naszej Witryny i ulepszania zawartości naszej Strony.

  

Adresy e-mail i inne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres fizyczny, numer telefonu i inne podobne informacje są znane tylko wtedy, gdy zostały dobrowolnie udostępnione przez odwiedzającego w celu rejestracji zakupu produktu, biuletynów i wiadomości, loterii, konkursów lub innego udziału odwiedzających w jakichkolwiek dostępnych interaktywnych działaniach online. Abyśmy mogli zapewnić Ci najlepsze informacje na temat naszych produktów, możesz również dobrowolnie podać informacje o osobach w twoim domu, w tym o imionach i wieku dzieci. Można również podać informacje o terminie porodu, a my poprosimy Cię o wyraźną zgodę na przetwarzanie tych poufnych informacji.

   

Wykorzystanie i udostępnianie zebranych informacji

O ile nie ujawniono inaczej w trakcie gromadzenia, informacje umożliwiające identyfikację osób, które mogą być zbierane w związku z odwiedzającymi tę Stronę, są przechowywane przez nas lub przez naszą spółkę matkę, oddziały lub spółki siostrzane ("Podmioty stowarzyszone"). My i nasze Podmioty Stowarzyszone nie sprzedajemy, nie przekazujemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy tych danych osobowych poza tymi spółkami, z wyjątkiem przypadków ujawnionych poniżej lub gdy ujawnienie jest wymagane przez prawo.

  

Możemy wykorzystywać podane przez ciebie dane osobowe w następujących celach: (1) w celu skontaktowania się z właścicielami produktów w odpowiedzi na wycofanie produktu, (2) zrozumienia korzystania z naszej Witryny i wprowadzania ulepszeń; (3) w celu realizacji nagród; (4) reagowania na Twoje konkretne prośby; (5) w razie potrzeby uzyskania zgody rodziców od osób poniżej 16 roku życia (lub stosowny wiek pełnoletności, jeśli jest wyższy w danej jurysdykcji); (6) w razie potrzeby dostarczenia wszelkiech niezbędnych powiadomień naszym odwiedzającym lub ich rodzicom lub opiekunom; (7) w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej Witryny w razie potrzeby; (8) wysłania powiadomień i ofert dotyczących Strony, naszych produktów lub naszych Podmiotów Powiązanych; (9) do dzielenia się z autoryzowanymi sprzedawcami detalicznymi i dystrybutorami naszych produktów w celu promocji naszych produktów dla Ciebie oraz (10) ogólnie w celu promowania i wprowadzania na rynek naszych produktów i / lub produktów naszych Podmiotów Stowarzyszonych.

  

Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim w następujących celach:
• w celu świadczenia nam usług w związku z wyżej wymienionymi celami, takich jak hosting strony, usługi profesjonalne (w tym usługi informatyczne i związana z nimi infrastruktura), obsługa klienta, wysyłka zamówionych towarów, obsługa tej strony, audyt i inne podobne usługi niezbędne do działania Witryny i usług, o które prosisz. W takich przypadkach informacje zostaną udostępnione dla celów określonych, a nie dla niezależnego wykorzystania przez usługodawcę.

 
• w związku z rzeczywistą lub potencjalną reorganizacją przedsiębiorstwa, fuzją, sprzedażą, wspólnym przedsięwzięciem, cesją, przeniesieniem lub inną dystrybucją całości lub części naszej działalności, aktywów lub zapasów.

 
• do każdego właściwego organu ścigania, organu regulacyjnego, agencji rządowej, sądu lub innej strony trzeciej, jeżeli uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) w ramach obowiązującego prawa lub regulacji, (ii) do wykonywania, ustanowienia lub obrony naszych praw, lub (iii) w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub interesów jakiejkolwiek innej osoby; i

 
• do każdej innej osoby za zgodą użytkownika na ujawnienie.

   

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej zależy od danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

  

Jednakże zwykle będziemy zbierać dane osobowe od Ciebie tylko tam, gdzie (i) potrzebujemy danych osobowych do zawarcia lub realizacji umowy z Tobą, na przykład przy zakupie naszych produktów, (ii) gdzie przetwarzanie ich jest w naszych uzasadnionych interesach i nie przysłaniają Twoich praw, na przykład w celu dostosowania naszego marketingu do Ciebie lub (iii) w przypadku, gdy mamy na to Twoją zgodę. W niektórych przypadkach możemy również mieć prawny obowiązek zbierania danych osobowych od użytkownika lub w inny sposób możemy potrzebować danych osobowych w celu ochrony Twoich podstawowych interesów lub interesów innej osoby.

  

Jeśli poprosimy Cię o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub zawarcia umowy z Tobą, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i doradzimy, czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie (oraz możliwe konsekwencje, jeśli nie podasz swoich danych osobowych).

  

Jeśli zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), interesy te będą dotyczyć: obsługi naszej platformy i komunikowania się z Tobą w razie potrzeby, w celu świadczenia usługi Tobie, odpowiadania na twoje pytania, ulepszania naszej platformy, podejmowania działań marketingowych lub działań mających na celu wykrywanie lub zapobieganie nielegalnym działaniom. Możemy mieć inne uzasadnione interesy i jeśli będzie to właściwe, wyjaśnimy w odpowiednim czasie, jakie są te uzasadnione interesy.

  

W przypadku jakichkolwiek informacji poufnych, które zbieramy od Ciebie, takich jak informacje o Twoim zdrowiu (w tym o ciąży), będziemy prosić o Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie tych informacji.

  

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących podstawy prawnej dotyczącej zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

  

Dzieci
Zgodnie z naszymi zasadami odwiedzający naszą stronę, którzy nie ukończyli 16 lat (lub odpowiedniego wiek dla pełnoletniości, jeśli jest wyższy w danej jurysdykcji), nie powinni publikować ani dostarczać informacji do naszej witryny bez zgody ich rodziców. Powinieneś nadzorować działania online swoich dzieci i rozważ korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej dostępnych dla usług online i dostawców oprogramowania, które pomagają zapewnić przyjazne dzieciom środowisko internetowe. Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie będziemy świadomie zbierać żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli dowiemy się, że uzyskaliśmy dane umożliwiające identyfikację osoby w wieku poniżej 13 lat, usuniemy te informacje.

  

Pliki cookie, sygnały nawigacyjne (web beacons) i reklamy online
Technologię o nazwie "pliki cookie" można wykorzystać w celu dostarczenia Ci dostosowanych do Ciebie informacji. "Plik cookie" to niewielki element danych, które witryna internetowa może przesłać do przeglądarki użytkownika, który może następnie zostać zapisany w przeglądarce, abyśmy mogli rozpoznać użytkownika po powrocie. Więcej informacji o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i podobnej technologii śledzenia, można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie.

  

Dostęp do sieci społecznościowej
Jeśli użytkownik loguje się lub łączy z Witryną za pośrednictwem dowolnej usługi sieci społecznościowej, takiej jak Facebook, Instagram, Twitter, You Tube i inne serwisy, wszelkie informacje dostarczane nam (lub dostarczone nam) stają się przedmiotem Informacji o ochronie prywatności tego serwisu społecznościowego. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności w takich sieciach lub usługach. Powinieneś zapoznać się z Polityką prywatności takich sieci / usług.

  

Bezpieczeństwo
Ta strona zawiera techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Niektóre z działań, które stosujemy w różnych okolicznościach, to szyfrowanie, bezpieczne punkty wejścia na nasze serwery, skanowanie luk w zabezpieczeniach, testowanie i monitorowanie penetracji oraz szkolenia dla naszych pracowników w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem i zmianą informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednak żaden system nie jest doskonały ani nie może zagwarantować, że nie nastąpi nieautoryzowany dostęp lub kradzież informacji.

  

Międzynarodowe transfery danych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym mieszkasz. Kraje te mogą mieć przepisy dotyczące ochrony danych, które są inne niż prawa obowiązujące w Twoim kraju.

  

W szczególności Google Cloud obsługuje nasze serwery stron, które mogą być hostowane w różnych krajach, w zależności od używanej witryny. Nasze spółki grupy i dostawcy usług oraz partnerzy zewnętrzni działają również na całym świecie, w tym we Francji, gdzie znajduje się nasze główne centrum danych. Oznacza to, że kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, możemy je przetwarzać w różnych krajach.

  

Podjęliśmy jednak zabezpieczenia, aby Twoje dane osobowe pozostały chronione zgodnie z niniejszymi Informacjami na temat ochrony prywatności. Obejmują one wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między naszymi spółkami należącymi do grupy. Wprowadziliśmy również zabezpieczenia z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług i partnerami. Dalsze szczegóły i kopie standardowych klauzul umownych mogą być dostarczone na żądanie.

  

Przechowywanie danych
Przechowujemy dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy mamy taką uzasadnioną potrzebę wynikającą z prowadzonej działalności, na przykład w celu dostarczenia Ci usługi, o którą prosiłeś, zachowania twoich danych do przyszłych celów marketingowych lub w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, podatkowych lub księgowych.

  

Gdy nie mamy uzasadnionej potrzeby przetwarzania Twoich danych osobowych wynikającej z prowadzonej przez nas działalności, usuniemy lub zamaskujemy je lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), wtedy będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki usunięcie nie będzie możliwe.

  

Witryny stron trzecich
Ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za praktyki związane z prywatnością innych witryn lub witryn, do których mogą one prowadzić.

  

Twoje prawa do ochrony danych
Jeżeli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w pewnych innych sytuacjach, masz następujące prawa do ochrony danych, z których możesz korzystać kontaktując się z nami z użyciem poniższych danych:

 

• Prawo dostępu, poprawiania, aktualizacji lub żądania usunięcia danych osobowych.

 

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, poproś nas o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych lub poproś o przeniesienie twoich danych osobowych.

  

• Prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej wysyłanej w dowolnym momencie. Możesz skorzystać z tego prawa, klikając link "rezygnuj" lub "zrezygnuj" z wysyłanych e-maili marketingowych. Możesz również wskazać swoje preferencje marketingowe dotyczące poczty e-mail, telefonu i marketingu pocztowego podczas rejestracji lub w dowolnym czasie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

  

• Prawo, jeśli zebraliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, do wycofania Twojej zgody w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie twoich danych osobowych w oparciu o legalne przetwarzanie inne niż zgoda.

  

Odpowiadamy na wszystkie prośby, które otrzymujemy od osób, które chcą skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

  

Masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem ochrony danych.

  

Zmiany i aktualizacje.
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Informacje dotyczące prywatności. Po aktualizacji informacji o ochronie prywatności podejmiemy odpowiednie działania, aby poinformować o tym użytkownika, zgodnie ze znaczeniem wprowadzanych przez nas zmian. Jeśli nie zgadzasz się z zasadami, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Możesz sprawdzić, kiedy ostatnio aktualizowano tę informację o ochronie prywatności, sprawdzając datę "ostatniej aktualizacji" wyświetlaną u góry tej Informacji o ochronie prywatności.

  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: ...

 

 

Quinny introduces NXTGEN stroller line - Perfect for life's imperfect moments

Quinny empowers urban millennial parents to walk their way; transforming parenthood into a carefree exploration. The new NXTGEN stroller line consists of three different strollers